Bijscholingscursussen Cursus Mentaal-Emotieve Training

Cursus Mentaal-Emotieve Training

Uitgebreide en gesponsorde Bijscholing Mentaal-Emotieve Training 2018

Voor haar huidige en toekomstige cliënten in Nederland en België zoekt Stichting IMET zelfstandige therapeuten die nieuwe uitdagingen durven aan te gaan via haar inspiratieve psychotherapie.

Daarvoor start zij begin januari 2018 een uitvoerige en zwaar gesubsidieerde bijscholing voor de begeleiding en behandeling van mensen met ernstige klachten, aan reeds praktiserende coaches en therapeuten aan.

De cursisten betalen voor de gehele cursus in plaats van € 2.950,- slechts € 595,-. Dat is een sponsoring van 80% van IMET en haar achterban. Dit bedrag kan ook in termijnen worden voldaan.

De cursus omvat dertig lesavonden thuis via internet, zes uitvoerige mappen lesmateriaal en twaalf oefen zaterdagen in Leiden, alles buiten de landelijke Nederlandse vakantiedagen om. En als de vraag zich intussen voordoet, kan je al cliënten van IMET doorverwezen krijgen.

IMET heeft de reputatie dat zij in al haar activiteiten hoog scoort. Bij het cliënttevredenheid onderzoek was de waardering voor IMET 8,38 en voor de hulpverleners zelf 99,32%.

Het enige dat wij terugvragen is dat jij cliënten die wij vanuit IMET naar je doorverwijzen, behandelt of coacht volgens de visie, de methode en de processen van IMET en haar organisatie.

Ben je geïnteresseerd? Vraag dan om het gratis informatieboek over IMET en deze opleiding bij: rob.zondag@imet.nl.

Hier vindt u meer praktische informatie over de cursus

Data cursus Mentaal-Emotieve Training 2016-2017

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.