Bijscholingscursussen Cursus Mentaal-Emotieve Training Inhoud cursus

Inhoud van de cursus Mentaal-Emotieve Training voor therapeuten

“Wie met iets nieuws komt, heeft veel uit te leggen.” De Mentaal-Emotieve Training benadert klachten op een wat andere manier dan andere methoden. De inhoud van de cursus is daardoor moeilijk in een aantal kernwoorden te vangen, omdat deze woorden snel opgevat kunnen worden zoals deze in andere contexten gebruikt worden. Daarom is hier gekozen voor een uitgebreidere omschrijving van de inhoud van de cursus.

Volgens de visie van IMET worden klachten veroorzaakt door een innerlijk conflict tussen de eigenheid van de persoon en de aangeleerde maatschappelijke waarden. In de cursus leer je over de aangeboren identiteit van mensen en verschillen hierin. De cursus behandelt hoe de maatschappij de ontwikkeling van de aangeboren identiteit beïnvloedt. Hierbij gaat het ook over de werking en ontwikkeling van de hersenen (op procesniveau), en hoe een verstoorde ontwikkeling verschilt van een gezonde. Je leert over het verborgen raken van delen van de identiteit en klachten waartoe dat kan leiden, en hoe dit proces omgedraaid kan worden. De invloed van trauma’s komt hierbij ook aan de orde. Er zal dieper ingegaan worden op hoe verschillende stoornissen die kunnen ontstaan in elkaar steken. Je leert de verborgen identiteit te herkennen en weer toegankelijk te maken voor de cliënt zelf. Wanneer dit proces slaagt, verdwijnen daarmee ook klachten. De Mentaal-Emotieve Training is hiermee een behandelmethode die klachten bij de kern en oorzaak behandelt. Dit maakt de methode zeer effectief, omdat terugval nauwelijks voorkomt.

Het onbewuste neemt een belangrijke plek in in de Mentaal-Emotieve Training. Op een verdiepende en vernieuwende manier leer je met het onbewuste te werken en weerstanden in de behandeling om te buigen naar krachtbronnen. Het motiveren van de cliënt krijgt ook de nodige aandacht.

De basis van de behandeling volgens de Mentaal-Emotieve Training is het luisteren naar de individuele beleving en motieven van de cliënt achter de klacht. Hierbij gaat het vooral ook om onbewuste drijfveren van de cliënt. Dit luisteren richt zich meer op de betekenissen van de verhalen – woorden, uitdrukkingen en emoties – dan de verhalen zelf. Deze individuele beleving en motieven blijken elke keer te verschillen, ook bij overeenkomende klachten. De Mentaal-Emotieve Training biedt vergaand maatwerk door in de behandeling aan te sluiten bij die specifieke individuele beleving en motieven. Hierbij is het van belang dat de behandelaar elke cliënt met een open en luisterende houding tegemoet treedt, en daarbij kennis over klachten en behandelmethoden op de achtergrond kan plaatsen en kan gebruiken als bron van inspiratie voor interventies. Niet de kennis is leidend in de behandeling, maar de unieke eigenheid van de cliënt en de daarbij passende unieke mogelijkheden en beperkingen. In de cursus wordt geleerd om in het verhaal van de cliënt de oplossingen te horen die bij de individuele cliënt passen. Hiervoor zijn er technieken die je kunt gebruiken om te luisteren op een verdergaande manier dan gebruikelijk. Deze technieken houden rekening met kleine nuances die veel betekenis kunnen hebben voor cliënten en die iets kunnen zeggen over de identiteit van de persoon.

In de cursus leert u over het gebruik van onderzoekende filosofie. Vragen durven stellen over dat wat we gewoon vinden. Hoe ervaart een cliënt de wereld om zich heen? Zou het ook anders kunnen zijn? Dit gaat verder dan in de cognitieve therapie, en er kan hierbij ook kritisch naar de cultuur en maatschappij gekeken worden. Communicatie en woordgebruik spelen hierbij een belangrijke rol.

Er wordt veel aandacht besteed in de cursus aan het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie met de cliënt. De behandelaar mag door de cliënt ervaren worden als een belangrijke vertrouwenspersoon. Belangrijk hierbij is een zeer vergaande onvoorwaardelijke houding van de Mentaal-Emotieve Trainer, en een vergaande gelijkwaardigheid in de relatie met de cliënt.

In de behandeling volgens de methode van de Mentaal-Emotieve Training krijgt het proces van de cliënt de tijd die het nodig heeft. De cliënt mag dingen gaan ontdekken, erover nadenken en het zich eigen maken. Ook de ontwikkeling van de behandelaar als persoon is belangrijk. De behandelaar mag ook dingen ontdekken en leren en heeft een eigen proces hierin. Het gaat dan ook om patronen die een Mentaal-Emotieve Trainer door het werk in de praktijk kan herkennen bij meerdere cliënten, die inzichten kunnen geven voor het verbeteren van de behandeling. We noemen dit voortschrijdend inzicht.

In de cursus wordt geleerd om verder te kijken dan de klacht, en de logica erachter te ontdekken. Elke klacht is ontstaan vanuit een functie voor de persoon. Vaak heeft het een overlevingsfunctie gehad in het verleden van de cliënt, maar is dit ‘overleven’ in de plaats gekomen van ‘leven’. Door de individuele logica van de cliënt met haar klacht te begrijpen en daarbij aan te sluiten, kan de best passende oplossing worden gevonden. Hierdoor blijken zelfs zeer ernstige klachten te kunnen genezen. Dit resultaat vraagt om een breed assortiment aan instrumenten van de behandelaar. In de cursus komen de belangrijkste interventies aan bod die bij de Mentaal-Emotieve Training horen. Veel van deze interventies liggen op het gebied van een of meer van de volgende benaderingen: Filosofie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, werken met persoonsdelen, ordening scheppen in de beleving, ik-versterking, regressie- en hypnotherapie, ontspanning(soefeningen), imaginatie, het gebruik van metaforen, psychomotorische therapie, creatieve werkvormen in de therapie, assertiviteitstraining. Kenmerkend voor de interventies van de Mentaal-Emotieve Training is dat deze verdergaand en meer verdiepend zijn dan gebruikelijk, en meer afgestemd op de individuele cliënt. Hierdoor kunnen deze interventies dichterbij de kern van de klacht komen. Dit kan vergeleken worden met zeer verfijnd operatiemateriaal, dat heel doelgericht ingezet kan worden en minder schade aanricht aan gezonde delen. Interventies zijn niet statisch, maar kunnen op verschillende manieren en verschillende momenten toegepast worden.

In het kort leer je door de cursus Mentaal-Emotieve Training personen die door een vastgelopen ontwikkeling van de aangeboren identiteit klachten hebben ontwikkeld weer toegang te krijgen tot de eigen identiteit, zodat zij vanuit de eigen identiteit kunnen gaan leven en reageren. Zij kunnen zich dan op een gezonde manier verder ontwikkelen en meer zingeving ervaren. Je zult mensen vanuit belemmerende klachten zien opbloeien tot krachtige persoonlijkheden. De Mentaal-Emotieve Training is zeer effectief gebleken voor sensitieve personen met een genuanceerde belevingswereld en cliënten die in de reguliere GGZ geen passende hulp gevonden hebben.

De cursus is bedoeld als bijscholing voor mensen die momenteel werkzaam zijn als hulpverlener, therapeut of coach.

 

Voor vragen en aanmeldingen voor de cursus kunt u contact opnemen.

 
 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.